ประมวลภาพพิธีพุทธาภิเษกพระกริ่งประสานมิตร ประทานทรัพย์ เจริญยศ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลับศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร  จัดพิธีพุทธาภิเษก พระกริ่งประสานมิตร ประทานทรัพย์ เจริญยศ โดยพระครูวิศิษฎ์พิทยาคม (หลวงพ่อวราห์ ปุญญวโร) ในวันที่ 6 ตุลาคม 2562 ณ วัดโพธิทอง