ประกาศ เรื่องการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ

คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง ขอเชิญสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตรทุกท่านมาใช้สิทธิเลือกตั้ง

Read more