นายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร และเลขาธิการสมาคมฯ เข้าร่วมงานปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นเด็กเล็ก ปีการศึกษา 2563

วันที่ 28 มิถุนายน 2

Read more

นายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ครบรอบ 64 ปี

วันพุธที่ 24 มิถุนาย

Read more