เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร ร่วมเปิดงาน “รวมใจสามัคคี เดิน-วิ่ง ประถมสาธิตประสานมิตร” ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2563

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศ

Read more

อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร และเลขาธิการสมาคมฯ พร้อมทั้งกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมงานพิธีทอดผ้าป่าการศึกษา ณ อาคารรวมใจสาธิต 60 ปี

วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิ

Read more

เหรัญญิกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร พร้อมทั้งกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ แด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมกับผู้บริหารและคณะอาจารย์โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

ในวันที่ 22 ตุลาคม 2

Read more

สมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร ร่วมจัดกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี และพิธีมอบเกียรติบัตร แก่คณะนักเรียนโรงเรียน สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาค

Read more

เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร และเหรัญญิกสมาคมฯ พร้อมทั้งกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ

ในวันที่ 9 ตุลาคม 25

Read more

เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร และเหรัญญิกสมาคมฯ พร้อมทั้งกรรมการบริหารสมาคมฯ มอบเงินสนับสนุนกีฬาสีโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ประจำปี 2563

วันที่ 14 กันยายน 25

Read more

เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร และเหรัญญิกสมาคมฯ พร้อมทั้งกรรมการบริหารสมาคมฯเข้ามอบขนมไหว้พระจันทร์ ประจำปี 2563 ให้กับผู้บริหารโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร ทั้งฝ่ายประถม และฝ่ายมัธยม

วันที่ 14 กันยายน 25

Read more

เหรัญญิกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร และผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม “การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562”

เมื่อวันที่ 21 ส.ค.

Read more