สมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร ร่วมจัดกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี และพิธีมอบเกียรติบัตร แก่คณะนักเรียนโรงเรียน สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาค

Read more

เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร และเหรัญญิกสมาคมฯ พร้อมทั้งกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ

ในวันที่ 9 ตุลาคม 25

Read more

เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร และเหรัญญิกสมาคมฯ พร้อมทั้งกรรมการบริหารสมาคมฯ มอบเงินสนับสนุนกีฬาสีโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ประจำปี 2563

วันที่ 14 กันยายน 25

Read more

เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร และเหรัญญิกสมาคมฯ พร้อมทั้งกรรมการบริหารสมาคมฯเข้ามอบขนมไหว้พระจันทร์ ประจำปี 2563 ให้กับผู้บริหารโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร ทั้งฝ่ายประถม และฝ่ายมัธยม

วันที่ 14 กันยายน 25

Read more

เหรัญญิกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร และผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม “การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562”

เมื่อวันที่ 21 ส.ค.

Read more

นายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร และเลขาธิการสมาคมฯ เข้าร่วมงานปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นเด็กเล็ก ปีการศึกษา 2563

วันที่ 28 มิถุนายน 2

Read more

นายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ครบรอบ 64 ปี

วันพุธที่ 24 มิถุนาย

Read more