คุณสันติ ลีลาทิพย์กุล นายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิตประสานมิตร และคุณปิยานุช ล้อเธียรประทาน เลขาธิการสมาคมฯ พร้อมด้วยกรรมการบริหารของสมาคมฯ ได้ร่วมส่งมอบรถตู้ให้กับโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) เพื่อใช้ในกิจการงานของ รร. พร้อมทั้งได้ร่วมเดินชมห้องประวัติโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ที่ทำการปรับปรุงใหม่ รวมถึงเข้าชมสนามฟุตบอลในร่มที่ได้ปรับปรุงเปลี่ยนพื้นสนามหญ้าเทียมใหม่

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 10.30 น.
คุณสันติ ลีลาทิพย์กุล นายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิตประสานมิตร และคุณปิยานุช ล้อเธียรประทาน เลขาธิการสมาคมฯ พร้อมด้วยกรรมการบริหารของสมาคมฯ ได้ร่วมส่งมอบรถตู้ให้กับโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) เพื่อใช้ในกิจการงานของ รร. พร้อมทั้งได้ร่วมเดินชมห้องประวัติโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ที่ทำการปรับปรุงใหม่ หลังจากที่สมาคมศิษย์เก่าฯ ได้จัดสร้างให้กับโรงเรียนมาตั้งแต่ปี 2559 รวมถึงเข้าชมสนามฟุตบอลในร่มที่ได้ปรับปรุงเปลี่ยนพื้นสนามหญ้าเทียมใหม่ หลังจากได้จัดสร้างให้กับ รร. มาตั้งแต่ปี 2556