ตัวแทนเข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)

สมาคมศิษย์เก่าสาธิตฯได้มีตัวแทนเข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)

Read more

วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายประถม)

ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายประถม) เนื่องในโอกาสครบรอบ 62 ปี  

Read more