แสดงความยินดีกับ ผอ. สาธิต มศว องครักษ์

สมาคมศิษย์เก่าสาธิต มศว ประสานมิตร ได้มีตัวแทนไปร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ. สาธิต มศว องครักษ์ วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561