ประกาศ เรื่องการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ

คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง ขอเชิญสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตรทุกท่านมาใช้สิทธิเลือกตั้ง

Read more

ร่วมอวยพรปีใหม่ให้กับผู้บริหารของ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร

เมื่อวันที่ ในวันที่ 17 มกราคม 2561 สมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร เข้าร่วมอวยพรปีใหม่

Read more