ประกาศ รับสมัครนายกสมาคมฯ

เรียน สมาชิกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร มีความประสงค์จะรับสมัครสมาชิกสามัญ เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร สมาชิกสามัญที่จะเข้ารับการเลือกตั้งสามารถ Download แบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ http://www.satitprasarnmit.com/wp-content/uploads/2019/11/ใบสมัครรับเลือกตั้งนายกสมาคมฯ-ปี-63.doc หรือ ติดต่อขอรับแบบฟอร์มใบสมัคร หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร เลขที่ 174 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0 2258 8448 ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป