นายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร ร่วมพิธีลงเสาเอก อาคารรวมใจ 60 ปี (ฝ่ายประถม)

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 11.00 น. คุณสันติ ลีลาทิพย์กุล นายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิตประสานมิตร และ คุณปิยานุช ล้อเธียรประทาน เลขาธิการสมาคมฯ รวมทั้งกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้เข้าร่วมพิธีลงเสาเอก อาคารรวมใจ 60 ปี (อาคารใหม่ฝ่ายประถม) ร่วมกับผู้บริหารและคณะอาจารย์โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ณ ลานก่อสร้างอาคารรวมใจ 60 ปี