วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ครบรอบ 63 ปี

ในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562

ทางสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) เนื่องในโอกาสครบรอบ 63 ปี และยังได้ร่วมจัดโต๊ะเพื่อรับจอง พระกริ่งประสานมิตร ประทานทรัพย์ เจริญยศ