สมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร ร่วมจัดกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี และพิธีมอบเกียรติบัตร แก่คณะนักเรียนโรงเรียน สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 07.15 .  คุณสุภัค ลายเลิศ อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร และกรรมการบริหารสมาคมฯ  ได้ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี และพิธีมอบเกียรติบัตรการประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อยอดมนุษย์พิชิตโรค, อัญชัน, NEW NORMAL” ของหมวดทัศนศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) และ อาจารย์ สุรเดช วันทยา โดยในครั้งนี้สมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร โดยกองทุน อ.สุรเดช วันทยา ได้เป็นผู้จัดทำเกียรติบัตร กรอบใส่ภาพ และจัดของรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวดในครั้งนี้ด้วย