สมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร ร่วมจำหน่ายของที่ระลึกในงานปฐมนิเทศ ป.1 – ป.6 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 สมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร ได้มีการจัดตั้งบูธสำหรับจำหน่ายของที่ระลึกของสมาคมฯ และจำหน่ายหน้ากากผ้าอนามัยสำหรับผู้ปกครองและเด็กนักเรียนที่มาเข้าร่วมปฐมนิเทศ ในระดับชั้น ป.1 – ป.6 ปีการศึกษา 2563